เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS
ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th

ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563
การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคลธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี