ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

NameSizeHits
1.ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 256540.0 KB408
2.แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568766.6 KB405
3.ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)20.0 MB783

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี