ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)

NameSizeHits
1.ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ประจำปีงบประมาณ 256439.3 KB362
2.แผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-25646.8 MB259
3.หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณหมู่บ้าน วท.108.8 KB173
4.ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief)3.3 MB360

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี