การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
22/09/2021

การประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)

วันที่ 4 ตุลาคม 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการประเมินผลการพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้ารับการประเมินโครงการ จำนวน 9 โครงการ ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประเมิน

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”041021″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี