เอกสารแผนการดำเนินงาน

NameSizeHits
1.แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -25645.5 MiB78
2.แผนงานการบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี46.3 KiB18
3.แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี36.5 KiB21
4.แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี28.6 KiB20

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี