เอกสารแผนการดำเนินงาน

NameSizeHits
1.แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -25645.7 MB189
2.แผนงานการบริการคำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี47.4 KB56
3.แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี37.4 KB62
4.แผนงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี29.3 KB64

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี