ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564
ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมการตรวจติดตาม และตรวจรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานภาพรวมของโครงการ ร่วมกับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง พร้อมกับนักวิจัยและผู้ประกอบการ รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย ให้กับคุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ประเมินโครงการต่อไป

โดยได้รับการตรวจติดตาม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน : Building Community Enterprise (BCE)
– การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม (แพลตฟอร์ม BCE)
นำเสนอโดย ผศ. วรุณศิริ จักรบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประกอบการ
– โครงการสุ่มไก่พรีเมี่ยมบ้านนา ของดี-ของฝากประจันตคาม
นำเสนอโดย ผศ.ดร.ปกรณ์เกียรติ์ เศวตเมธิกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. โครงการบริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี (แพลตฟอร์ม TCS)
นำเสนอโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ และนำเสนอ Success case จากการให้บริการคำปรึกษา จำนวน 5 รายดังนี้
– บริษัท เอส เอ เอ็ม โกลฟ อินดัสตรี จำกัด (คุณเมธัส ลิมปกุล) ให้คำปรึกษาเรื่องการลดฟองอากาศในถุงมือยาง
ให้คำปรึกษาโดย ผศ. วรุณศิริ จักรบุคร
– เมอรี่เพียวคลินิก (คลินิกแพทย์แผนไทย) (คุณจุรีรัรตน์ อัมพร) ให้คำปรึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาสูตรผลิตยาน้ำสมุนไพร
ให้คำปรึกษาโดย ดร. ไฉน น้อยแสง
– บริษัททริปเปิ้ล เอท แลบบอราทอรี่ จำกัด(คุณธันวา บุญชาญ และคุณปาริชาติ จันทรเสนา) ให้คำปรึกษาเรื่องการสกัดสารจากพืชสมุนไพรจากฟ้าทะลายโจรเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เม้าท์สเปรย์
ให้คำปรึกษาโดย ดร. ไฉน น้อยแสง
– คุณวันเพ็ญ ขำเปีย ให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องอัดไส้อั่วไฟฟ้า
ให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
-บริษัท สตัท โปรเฟสชั่น จำกัด ให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ให้คำปรึกษาโดย ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”3108-010921″]

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี