เปิดรับข้อเสนอโครงการ
เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS
ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th

ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563
การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคลธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

21/11/2019

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563 การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรภัทร โทร. 090-2464755 คุณขวัญรัตน์ […]
08/11/2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับภาครัฐ อว. จัดกิจกรรมยกระดับ OTOP ด้วย วทน.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โอทอปสัญจร) พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท […]
16/10/2019

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ OTOP […]
10/10/2019

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมที่ปรึกษาเทคโนโลยีภายใต้โครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี