เอกสารคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

ข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [.doc]129.5 KB320
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [.pdf]151.1 KB306

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ สป.อว.581.1 KB328
2.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป242.4 KB511
3.ขั้นตอนการดาเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป182.8 KB356

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี