เอกสารคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

ข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [.doc]126.5 KiB35
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [.pdf]147.6 KiB17

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับคูปองวิทย์เพื่อ OTOP

NameSizeHits
1.แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ สป.อว.567.5 KiB66
2.หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป236.7 KiB76
3.ขั้นตอนการดาเนินงานคูปองวิทย์เพื่อโอทอป178.5 KiB68

ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี