สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564
“ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564”
จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.)

Platform

● เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน [Business Community Enterprise : BCE]
● บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Science Community Incubator : SCI]

Value Chain : ภาคกลางและภาคตะวันออก

● CT-01 นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร(พืชและสัตว์) ภาคกลาง
● CT-02  การใช้ วทน.เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพรภาคกลาง
● CT-03  การใช้ วทน.เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ (ภาคกลาง)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.clinictech.rmutt.ac.th/?page_id=2906

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ Project Brief 2564 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 ชุด
และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (WORD) พร้อมกับไฟล์นำเสนอโครงการ (PDF)
มาที่อีเมล narapat_t@rmutt.ac.th

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ขยายเวลารับข้อเสนอถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณนรภัทร โทร. 090-2464755
คุณขวัญรัตน์ โทร. 085-3248230
คุณคณธวัลย์ โทร. 094-5495691
ที่ทำงาน โทร. 02-5494684 หรือ 02-5494687

07/05/2020

ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564 “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งโครงการ Project Brief 2564 “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สป.อว.) Platform ● เพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน [Business Community Enterprise : BCE] ● บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Science Community Incubator […]
21/11/2019

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อดำเนินงานตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีท่านใดที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โปรดส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ OPMS ได้ที่ https://opms.mhesi.go.th ภายในวันที่ 29 พฤศิจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแนวทาง “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ประจำปี 2563 การใช้งานระบบบริหารโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าโอทอปด้วย วทน. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนรภัทร โทร. 090-2464755 คุณขวัญรัตน์ […]
16/10/2019

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ขอเชิญอาจารย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา OTOP เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ OTOP […]
31/07/2019

ขอเชิญผู้สนใจ/อาจารย์/นักวิจัย ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานปลัดกระทรวง ฯ (สป.อว.) ขอเชิญผู้สนใจ/อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” หรือเรียกว่า “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” “STI for OTOP Upgrade” เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ด้าน วทน. ต่าง ๆ […]
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี