กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

วันที่ 27 มิถุนายน 2563
ณ ชมรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ซอยไอยรา 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ ผศ.อุไรวรรณ คำสิงหา ดร.กิติยาพรรณ โพธิ์ล่าม อาจารย์วราภรณ์ บันเล็งลอย และ อาจารย์วราภรณ์ ตรีมงคล ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน นายปกรณ์ ทองปราง อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย

« 1 of 3 »
ศูนย์บริการข้อมูล คลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี